Vyrábame riadiace rozvádzače pre tlakové lejacie stroje, dávkovače, odstrihovacie lisy a ďalšie prídavné zariadenia. Riešime rôzne automatizačné úlohy. Vykonávame malé stredné a generálne opravy zlievárenskych strojov, najmä riadiacich častí. Disponujeme odbornými pracovníkmi s potrebnou kvalifikáciou a skúsenosťami.

Galéria