elektron ján dostál snina

Riadenie tlakových a riadiacich strojov